KULLANICI VE GÜVENLİK KURALLARI

İşbu kullanıcı ve güvenlik kuralları (“Kurallar”) İdealist Bilişim Hizmetleri A.Ş. tarafından işletilmekte olan parantez.com sitesinin (“Parantez”) kullanıcıları / üyeleri için hazırlanmış olup, kullanıcılar, Parantez’i herhangi bir surette ve mecrada kullanmak, Parantez’e üye olmak ve/veya Parantez çerçevesindeki kampanyalardan faydalanmakla, bu Kurallar’ı kabul etmiş sayılırlar.

1. Genel Kurallar

Aşağıdaki yazılı durumlarda, bu Kurallar çerçevesinde Parantez yönetimi kullanıcının kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki eylemlere teşebbüs eden kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

1.a. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti ve kullanıcının bulunduğu ülke yasalarına uygun olmayan bilgilerin Parantez’e kaydedilmesi.

1.b. Parantez'de yer alan çalışmaların ve içeriğin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması veya kullanılmaya çalışılması.

1.c. Kullanıcılara verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda (şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından da) doğrudan kullanıcı sorumludur. Aynı şekilde kullanıcı, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve diğer bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir.

1.d. Parantez’in genel güvenliğini tehdit edecek, Parantez’in ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi.

1.e. Kullanıcının, Parantez kampanyalarının, Parantez’in satış sisteminin veya internet sitesinin herhangi bir açığından (teknik, vs.) faydalanarak, Parantez’e zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, gerçeğe uymayan fiilleri, kampanya veya satış koşullarında istenen şartları sağlamamasına rağmen, bunlardan yararlanması gibi Parantez’in kampanyalarının, satış sisteminin veya internet sitesinin kötüye kullanılmasının Parantez tarafından tespit edilmesi durumunda, Parantez’in kanunundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme; kullanıcının kullanımına ve/veya üyeliğine son verme; her türlü sözleşmesini tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır. Şayet kullanıcının, kullandığı Multinet kartı kurumsal bir (çalıştığı işyeri tarafından kendisine verilmiş) kart ise bu durumda Multinet Kurumsal Hizmetleri A.Ş. firması ile kullanıcının kartını veren Kurum/Şirket arasindaki Multinet alım sözleşmesi herhalükarda geçerli olacak olup, kullanıcının Parantez üyeliğinden doğan sorumluluklar veya yükümlülükler hiç bir suretle bu sözleşmeyi ve kullanıcının kartını veren Kurum/Şirketi bağlamayacaktır.

1.f. Kullanıcı , ticari ilişkinin geliştirilmesi amacıyla, aradaki ticari ilişki çerçevesinde gerekli olduğu hallerde ve bu hallerle sınırlı olmak üzere, kendisi tarafından Parantez’e sunulan bilgi ve verilerin, MULTINET iştirakleri ve/veya üye işyerleri ile sınırlı kalmak üzere paylaşılmasını ve kullanılmasını kabul eder.

1.g. Kullanıcı, Parantez ve Multinet ürünleri ve hizmetleri hakkında her zaman e-posta ve sms yoluyla bilgilendirme yapabileceğini kabul ve beyan eder.

2. İçerik Kullanımı

2.a. Parantez’de sunulan görsel ve yazılı içerik kişisel kullanım içindir. Parantez’in içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların seslerin her hakkı saklıdır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz ve kaynak göstermeden kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak yasaktır.

2.b. Bu sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı Parantez’e ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

2.c. Parantez, her türlü eleştiriye açıktır. Sitemize iletilen tüm bu eleştiriler mülkiyetimizde olup, pazarlama amacıyla kullanılabilir.

3. Sorumluluklar

3.a. Parantez’i ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet sunabilmek amacı ile takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler, gizlilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla, içerik bölümümüzü zenginleştirmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda kullanılabilir. Amacımız, Parantez’in sizin istediğiniz özelliklerde olmasını ve Parantez’in gelişimini sağlamaktır.

3.b. Kullanıcı, kayıt işlemlerini tamamlayıp elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu Kurallar'da belirtilen şartlara uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek veya Parantez’in öngördüğü başka her türlü şekilde Parantez’i kullanmaya başlayabilir.

3.c. Parantez, duyurduğu kampanyalara katılım halinde, kampanyalar çerçevesinde hak kazanılan “bonus”ların, kampanyalara katılan kullanıcılara iş ortaklarınca iade olunacağının taahhüdünü iş ortaklarından almakla, bu taahhüde dayanarak aynı taahhüdü kullanıcılarına da vermektedir. Bu iade işlemleri sırasında, iade edilecek tutarların %10’u, Parantez’in hizmet bedeli olarak ilgili iş ortaklarınca kesilecektir.

3.d. İşbu Kurallar'da belirtilen yükümlülüklere veya Parantez sitesinde bildirilen genel kurallara uymaması nedeniyle, veya Parantez tarafından herhangi bir gerekçe olmaksızın lüzum görülmesi halinde, kullanıcıların Parantez'den yararlanması Parantez tarafından geçici veya sürekli olarak engellenebilir ve/veya üyeliği iptal edilebilir. Ayrıca, her halükarda, herhangi bir gerekçe gösterme ve ihbar verme zorunluluğu bulunmaksızın, Parantez tarafından duyurulan kampanyalar değiştirilebilir, uzatılabilir, kısaltılabilir ve hatta sonlandırılabilir.

3.e. Kullanıcı, Parantez'den kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden telif hakkı, ticari marka ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki hiçbir notunu silemez veya çıkartamaz.

3.f. Üyeliği iptal etme ve hesap silme işlemi, kullanıcı / üye tarafından Parantez üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının siteye giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder.

3.g. Parantez ya da kullanıcının kendisi tarafından sonlandırılan üye hesaplarına ait kullanıcı bilgileri, hesabın sona ermesinden 3 ay sonra Parantez tarafından silinecektir. Bu bilgiler gizlilik kuralları dahilinde Multinet şirketi ve bünyesindeki iştirakler haricinde hiç bir üçüncü kişi ya da kurum ile paylaşılamaz, kullanıcı / üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

3.h. Parantez kullanıcılarının birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin kendi sorumluluğundadır.

3.i. Kullanıcı / üye bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

3.j. Kullanıcının / üyenin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece kendisi ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece kendisi değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

3.k. Parantez, Kurallar'ı, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcılığa / üyeliğe bağlı olan, kullanımdan / üyelikten, kampanyalara katılımdan, log-in, log-out, check-in, check-out, mesajlar, yorumlar, üye bilgileri ve sair her türlü kullanımla bütün bilgileri pazarlama ve ticaret faaliyetleri çerçevesinde kullanma hakkına sahiptir. Kullanıcılar / üyeler, Parantez'den faydalanmaya başladığı andan itibaren bu Kurallar'ın tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve Kurallar'ın kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder.

4. Çerez Kullanımı

4.a. Parantez, Internet'te reklam yayınlamak için Google Analytics'le Yeniden Pazarlama kullanmaktadır.

4.b. Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılar, Parantez reklamlarını Internet'teki sitelerde göstermektedir. 

4.c. Kullanıcıların Parantez'de geçmişte yaptığı ziyaretleri temel alarak reklamlarla ilgili bilgi toplamak, reklamları optimize etmek ve yayınlamak üzere Parantez tarafından ve Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılarca birinci taraf çerezler (örneğin, Google Analytics çerezi) ve üçüncü taraf çerezler (örneğin, DoubleClick çerezi) birlikte kullanılmaktadır.


E-posta yoluyla iletişime geçebilirsiniz.

iletisim@parantez.com